Ημ/νια Δημοσίευσης: Πα 20 Φεβ 2015

ΟΑΕΕ – Πώς θα επιλέξετε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία μέχρι και το 2016

oaee-e1361497772822

Παράταση δύο ετών παίρνει η δυνατότητα που δίνεται στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, με αίτηση τους, να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι.

Αρχικά η δυνατότητα αυτή δινόταν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Με πρόσφατη διάταξη παρατάθηκε ο χρόνος παραμονής στην επιλεγείσα κατηγορία, για δύο ακόμα έτη, έως 31.12.2016.

Συγκεκριμένα, ασφαλισμένοι που θα παραμείνουν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 31.12.2016 κατατάσσονται αυτοδίκαια από 1.1.2017 στην κατηγορία που θα υπάγονταν αν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών γίνονται γνωστά τα εξής:

- Ασφαλισμένοι με ενεργό δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία την 31.12.2014 θα αντιμετωπιστούν, ως προς την παράταση του χρόνου παραμονής τους στις επιλεγείσες κατηγορίες, μαζικά από την ΗΔΙΚΑ.

- Ασφαλισμένοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα (συν/να, νέα έντυπα αίτησης και Πράξης Κατάταξης).

- Αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα πρέπει να καταχωρηθούν άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα: Πως θα μειώσετε κατά 15% τις μηνιαίες εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ.

Αρχική ημερομηνία δημοσίευσης (18/12/2014)

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

*Barf