ΕΦΕΤ: Το κρέας με DNA αλόγου και η επικίνδυνη φαινυλοβουταζόνη

pithi(1)

   Λουκάνικα με σέλα, παριζάκι που «χλιμιντρίζει» και κεφτεδάκια… «Αστραχάν». Όσο και αν προσπαθούμε να «διακωμωδήσουμε» το γεγονός ότι από τους ελέγχους του ΕΦΕΤ εντοπίζεται κρέας αλόγου να περιέχεται μέσα σε αλλαντικά και σε άλλα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα από κρέας, η ουσία της όλης υπόθεσης μόνο… χαμόγελα δεν προκαλεί.

   Και αυτό γιατί, μπορεί το κρέας αυτό καθ’ αυτό του αλόγου να μην είναι επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό άμα καταναλωθεί – η ύπαρξη, όμως, κατάλοιπων από κτηνιατρικά φάρμακα μέσα στο αλογίσιο κρέας, είναι απαγορευτική. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), «η παρουσία της ουσίας φαινυλοβουταζόνης δεν επιτρέπεται στην διατροφική αλυσίδα και δεν πρέπει να βρίσκεται στα τρόφιμα».

   Σε ενημερωτικό έγγραφο του ΕΦΕΤ απαντώνται τα πιο συχνά ερωτήματα των πολιτών ώστε να γίνει κατανοητό ότι η υπόθεση με τη «νοθεία» των κρεάτων και των αλλαντικών είναι εξαιρετικά σοβαρή.

   Ερ.: Με ποιόν τρόπο εισήλθε το κρέας αλόγου σε αυτά τα προϊόντα;

   Απ.: Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών προκύπτει ότι η παρουσία κρέατος αλόγου σε προϊόντα που περιέχουν βόειο κρέας, οφείλεται στην εσκεμμένη προσθήκη από δόλο (νοθεία). Στα διάφορα προϊόντα και παρασκευάσματα με βάση το κρέας, στα οποία ανιχνεύτηκε ότι περιείχαν κρέας αλόγου, αυτό δεν αναγραφόταν στην επισήμανση, ως όφειλε, όπως ορίζει σχετικά η ενωσιακή νομοθεσία.

   Σύμφωνα με την οδηγία 2000/13/ΕΚ, η επισήμανση του τροφίμου και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται γι’ αυτήν δεν πρέπει να οδηγούν σε πλάνη τον καταναλωτή, ιδίως ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής του φύσης και της ταυτότητάς του. Επιπλέον, στην επισήμανση των προσυσκευασμένων τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή ή για μονάδες ομαδικής εστίασης πρέπει να αναγράφονται όλα τα συστατικά.

   Ερ.: Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του καταναλωτή στην περίπτωση που εντοπιστεί DNA αλόγου σε προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση;

   Απ.: Το θέμα της παρουσίας κρέατος αλόγου σε προϊόντα και παρασκευάσματα κρέατος τα οποία δεν επισημαίνονται ως τέτοια, αποτελεί δόλια πρακτική στην εμπορία τροφίμων και δεν σχετίζεται με την ασφάλεια των προϊόντων αυτών. Η εκτίμηση επικινδυνότητας που διενήργησαν οι Επίσημες Αρχές την Ιρλανδίας και η οποία βασίστηκε σε έγκυρα, επιστημονικά δεδομένα, αξιολόγησε τους δυνητικούς παράγοντες κινδύνου που αφορούν στα συγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. μπιφτέκια), και κατέληξε στο ότι δεν αναμένεται κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Όσον αφορά δε στα κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων, όλα τα προϊόντα τα οποία διαπιστώνονται θετικά ως προς την παρουσία DNA αλόγου ελέγχονται παράλληλα και ως προς την παρουσία φαινυλοβουταζόνης.

   Ερ.: Για ποιο λόγο ελέγχεται η παρουσία της ουσίας φαινυλοβουταζόνη;

   Απ.: Η ουσία φαινυλοβουταζόνη (phenylbutazone) αποτελεί κτηνιατρικό αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία αλόγων, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (για παράδειγμα χορηγείται σε άλογα αγώνων και άλογα που προορίζονται ως κατοικίδια ζώα). Επομένως, η παρουσία της φαινυλοβουταζόνης δεν επιτρέπεται στην διατροφική αλυσίδα και δεν πρέπει να βρίσκεται στα τρόφιμα.

   Με βάση την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα, προκύπτει ότι η φαινυλοβουταζόνη σπανίως εντοπίζεται στο κρέας αλόγου και επομένως η πιθανότητα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να έχουν εκτεθεί σε αυτή μέσω της κατανάλωσης κρέατος αλόγου εκτιμάται ότι είναι χαμηλή. Οι αρμόδιες αρχές των Κρατών – Μελών στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης δόλιων πρακτικών στον τομέα της εμπορίας ορισμένων τροφίμων με βάση το βόειο κρέας προχωρούν στη διεξαγωγή δοκιμών και ως προς την παρουσία φαινυλοβουταζόνης σε κρέας αλόγου. Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχουν εξουσιοδοτηθεί να παράσχουν έως τις 15 Απριλίου 2013 κοινή επιστημονική γνωμοδότηση για το θέμα.