Ποιοι και πώς θα κάνουν δωρεάν διακοπές μέσω ΟΓΑ

oga-e1361797743200

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τα Προγράμματα της «Αγροτικής Εστίας» του 2013 λήγει στις 14 Ιουνίου. Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας.

Από τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας μπορούν να επωφεληθούν 530.000 ασφαλισμένοι (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, για να κάνουν διακοπές σε όλη την Ελλάδα καθώς και να προμηθευτούν δωρεάν βιβλία και εισιτήρια θεάτρου. Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού είναι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014, ενώ για τα προγράμματα εκδρομών και δωρεάν παροχής βιβλίων είναι έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

Από το ίδιο Κ.Ε.Π. που ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχους υπέβαλε την αίτηση για συμμετοχή στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr), θα πληροφορηθεί τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχει) και θα παραλάβει από τα Κ.Ε.Π. τα σχετικά Δελτία συμμετοχής του, για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και των εκδρομών.

Δικαιούχοι των προγραμμάτων

  • Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
  • Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων
  • Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης)
  • Τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά)
  • Χήρες και ορφανά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΟΓΑ.

Δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
  • Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα – σε ισχύ για το έτος 2013, (ατομικό και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας.
  • Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή Απόκομμα πληρωμής σύνταξης (εφόσον υπάρχουν) ή Απόκομμα καταβολής εισφορών ασφαλισμένου.
  • Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.

Κλήρωση Δικαιούχων

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, θα ακολουθήσει κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάδειξη των δικαιούχων που θα ενταχθούν στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2013. Η κατανομή των δικαιούχων θα γίνει αναλογικά σε όλους τους νομούς της χώρας, σύμφωνα με τον αριθμό των δικαιούχων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στα προγράμματα, ανά νομό και ανά πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω των ΚΕΠ ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr).

Παραλαβή Δελτίων

Τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και 3ήμερων Εκδρομών θα διανεμηθούν μέσω των ΚΕΠ προσκομίζοντας αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής και αστυνομική ταυτότητα. Οι δικαιούχοι της δωρεάν παροχής βιβλίων θα απευθύνονται στα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία – Εκδοτικούς οίκους και θα παραλαμβάνουν τα βιβλία.